Wat ligt er
onder
de grond?

Warmte
Nederland zet zich al 100 jaar in voor de ontwikkeling van collectieve warmtenetten. Het begon in Utrecht in 1923. Ook in 2024 is er in de warmtetransitie nog veel te ontwikkelen voor de betaalbaarheid van warmte voor de consument en een vermindering van de CO2-uitstoot.

De werkzaamheden onder deze grond bij Purmerend zijn uitgevoerd in opdracht van SVP, Stadsverwarming Purmerend. De aangelegde leidingen gaan van en naar de Bio WarmteCentrale. Henk Sieben, directeur Warmte, vertelt dat A.Hak bewust een apart bedrijfsonderdeel heeft opgezet dat zich volledig richt op warmte. “Wij geloven dat warmte een belangrijk onderdeel is om de energietransitie door te maken”, aldus Sieben. “En in een transitie moet je alle kennis en kunde bundelen.”

Warmte is beschikbaar en relatief eenvoudig bij de woningen te krijgen. Toch kent de aanleg van warmtenetten voldoende uitdagingen. Henk Sieben: “Met een boogboring hebben we deze weg gekruist, een complexe omvangrijke boring die volgens de opdrachtgever op een andere manier moest verlopen. A.Hak vond een nieuwe methode, waardoor het goedkoper, met minder overlast en duurzamer kon worden uitgevoerd. We hebben de leiding koud gebogen op onze eigen faciliteit in Veendam.”

Trots op de collega’s
Sieben is zichtbaar erg tevreden over dit project. “Als we op de werkplek klaar zijn maken we de omgeving weer helemaal terug naar hoe het was, we doen lengte detectie metingen en controleren of de leiding niet lekt. Onze collega’s hebben dit werk op een hele goede manier aangepakt. We hebben het met elkaar gedaan en nieuwe bronnen benut. Dat maakt het echt bijzonder.”

BioWarmteCentrale de Purmer
De BioWarmteCentrale (44 MWth) verstookt 90.000 ton biomassa (houtsnippers) per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.
Het rommelt in warmtenet-land

We zitten nu in een soort vacuüm met aan de ene kant de private bedrijven, en aan de andere kant de publieke partijen”, zegt Sieben. Dat vacuüm ontstond bij de aankondiging van de nieuwe Wet Collectieve Warmte in november 2023. Sindsdien staat de markt op de rem. Het rommelt in warmtenet-land. Projecten die niet doorgaan, hoge kosten voor eindgebruikers en al maanden spanning rond nieuwe regelgeving.

Toch geloven marktpartijen in het nut van warmte. Met nieuwe regelgeving moeten gemeenten meer regie krijgen in de ontwikkeling van de warmtenetten en warmtebedrijven moeten volgens de wet daarom een publiek meerderheidsbelang krijgen. En vooral dát was even schrikken voor de private partijen. Zij worstelen nu met de vraag of ze hun investeringen wel terug kunnen verdienen.

We helpen elkaar en blijven bewegen
Voor A.Hak hebben de ontwikkelingen nog geen impact gehad op de orderportefeuille. Binnen de werkvoorraad kan het bedrijf namelijk prima schakelen tussen opdrachten van private en publieke partijen. Door de moeilijkere omstandigheden is de relatie tussen de opdrachtnemers en opdrachtgevers zelfs beter geworden, merkt Sieben. “We helpen elkaar om te zorgen dat de capaciteit en middelen wel beschikbaar blijven voor als de markt weer op gang komt.” Wat Sieben betreft is er vooral duidelijkheid nodig. “Zodat de partijen weer in beweging komen. Want met stilstand komen we niet verder.”

Specs Purmerend

Opdracht van SVP, Stadsverwarming Purmerend.
De leidingen onder grond gaan van en naar de Bio WarmteCentrale.

Specificaties:
  • Boogboring met koud buigen
  • Lengte: 63 meter. Het diepste punt is 6 meter
  • DN400 warmteleiding
  • Nieuwe innovatie: lekdetectie
The making off
Nieuwe serie: Wat ligt er onder de grond

“We maken enorm mooi werk wat uiteindelijk onder de grond verdwijnt. A.Hak sluit consumenten en bedrijven aan op allerlei soorten energievoorzieningen. Op het moment dat wij vertrekken zorgen we dat de natuur weer haar werk kan doen of dat de tegels weer terug geplaatst zijn. Kortom we staan er niet bij stil, wat ligt er onder onze voeten. Kilometers kabels en pijpleidingen die ons verbinden, aansluiten op schoon drinkwater en voorzien van elektriciteit en warmte. In deze serie ga ik in gesprek met de mannen achter het werk op de plek waar we eerder een mooi project onder de grond hebben aangesloten.”

Eveline Dijkers, manager marketing & communicatie A.Hak

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan