Hans Timmers, aanvoerder van groene veranderingen  

De businesscase van de
toekomst is
circulair gedreven

Hans Timmers is een naam die steeds vaker opduikt in gesprekken over duurzaamheid en energietransitie. Als gedreven professional bij ECHT – Regie in Transitie, zet hij zich dagelijks in voor een groenere toekomst. Hans deelt zijn inzichten over trends, duurzame doelen, grondstoffen, human capital en samenwerking. Daarnaast geeft hij waardevolle adviezen voor bedrijven zoals A.Hak.

Het nieuwe normaal in duurzaamheid
Hans merkt op dat duurzaamheid en circulariteit snel het nieuwe normaal worden in de bouw- en aannemerijsector. Projecten moeten nu niet alleen voldoen aan de gebruikelijke criteria zoals scope, budget en planning, maar ook aan strenge duurzaamheidsnormen.

Dit verhoogt de transparantie en traceerbaarheid van materialen en verbetert de werkomstandigheden, aangezien personeel niet langer boven lawaaierige en dampende machines hoeft te staan.

Strengere regelgeving uit Brussel, zoals de Green Deal, versnelt deze transitie. Duurzame infrastructuur wordt steeds belangrijker en Europa steunt royaal de transitie naar fossielvrije economie, met wind- en zonne-energie als belangrijke pijlers. “Investeringen op dit gebied brengen veel verandering teweeg. Als groene waterstof bijvoorbeeld goedkoop beschikbaar komt, zijn bedrijven eerder geneigd om het te gebruiken, wat het aantrekkelijker maakt. Momenteel is het minder interessant om een waterstof auto te kopen vanwege het gebrek aan tankstations. Pas wanneer veel en grotere machines op waterstof kunnen draaien, wordt het echt interessant.”

Hitte

Hitte is één van de duidelijkste effecten van klimaatverandering die gevolgen heeft voor de gezondheid. Doordat het aantal tropische dagen en warme nachten toeneemt, krijgen mensen vaker last van hittestress. Hittestress is tegen te gaan door aanpassingen te doen in een gebied, aan en in woningen en in gedrag: Gebied: Als gemeente kun je buurten bijvoorbeeld hittebestendiger maken door ze zoveel mogelijk te vergroenen. Woningen: Woningcorporaties en huiseigenaren kunnen hitte tegengaan met verschillende groene maatregelen, zoals groene daken en gevels. Maar ook door bijvoorbeeld te zorgen voor een goede ventilatie en zonwering. En daarnaast is het gedrag van de mens van invloed. Blijf bijvoorbeeld binnen op het heetst van de dag.

Het bevorderen van duurzame ketens

Samenwerking is volgens Hans essentieel om duurzame doelen te bereiken. Als bedrijven zoals A.Hak zich aansluiten bij initiatieven zoals het Manifest Sustainable Procurement bevordert dat een duurzame keten van toeleveranciers en afnemers. Circulariteit speelt een grote rol in deze visie. Met circulariteit bedoelen we het hergebruiken, repareren en recyclen van materialen om ze daarna weer opnieuw in te zetten. Zo verlengen we de levensduur van materialen en verminderen we afval.

“Door circulair te denken, kunnen bedrijven niet alleen hun footprint verkleinen, maar ook kosten besparen en innovaties stimuleren,” legt Hans uit. “In tenders zal circulariteit steeds belangrijker worden. De businesscase van de toekomst is circulair gedreven.”

Het belang van leveringszekerheid, duurzaamheid en circulariteit van grondstoffen is groot. Transparantie over materialen wordt steeds belangrijker. Nederland (en de wereld) streeft naar 100% circulariteit in 2050, waarbij materialen in de keten behouden blijven en er minder gebruik wordt gemaakt van beton ten gunste van hout, wat CO2 opslaat en beter isoleert.

“De energietransitie is een complexe uitdaging, maar met de juiste visie, samenwerking en inzet kunnen we een duurzame toekomst realiseren. Dat begint in het DNA van het bedrijf en als leider geef je het goede voorbeeld.”

Zonder mensen geen verandering

Hans benadrukt dat er voldoende en goed opgeleid personeel nodig blijft om de energietransitie te realiseren. Dit begint al op basisschoolniveau, waar kinderen geïnformeerd en enthousiast gemaakt moeten worden voor de sector. “We moeten een ecosysteem creëren waarin kennis gedeeld wordt tussen bedrijven en onderwijsinstellingen” zegt Hans. De energietransitie biedt werkgelegenheid en de mogelijkheid om impact te maken, wat het aantrekkelijk maakt voor jongeren.

“Zorg dat je als bedrijf voorop loopt en laat zien dat je investeert en baanbrekend bent in de markt. Kwaliteit en bijdragen aan de actualiteit. Dat trekt talent aan.” aldus Hans. “Dan hebben we ook nog een verschuiving van recht op bezit, naar recht op gebruik. We kopen geen CD’s meer, we streamen muziek. En we vragen ons af, welke auto hebben we echt nodig?” Ook vinden de technici het vaak geweldig om met elektrische graafmachines te werken, alleen al omdat het mogelijk is een gesprek te voeren met elkaar zonder te moeten schreeuwen.”

Alleen kom je er niet

Hans is ervan overtuigd dat niemand de energietransitie alleen kan versnellen. Het vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen. De overheid moet hierin mede de regie nemen en dat kost tijd. Maar bedrijven kunnen zich al profileren als koplopers en oprecht zijn in hun intenties. “Blijf vertellen over je vorderingen, dat inspireert anderen en trekt mensen en klanten aan”.

Hans Timmers sluit af met dat leiderschap begint aan de top. “Voorbeeldgedrag, visie op duurzaam ondernemen en een verbindende leiderschapsstijl zijn essentieel. Begin gewoon, met gezond verstand kom je al een heel eind en bouw je het bewustzijn en het enthousiasme in je bedrijf langzaam op. Communiceer voldoende, wees zichtbaar en geniet van de reis!”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan