Primeur met een
waterstof
boring

Elektriciteit

De kabel van elektriciteitsstation Woensdrecht naar Bergen op Zoom versterkt het elektriciteitsnet in de regio. Met deze innovatieve pilot zet TenneT samen met A.Hak een volgende belangrijke stap in het verduurzamen van haar bouwprojecten.

Guus Scheren, eindverantwoordelijke A.Hak voor gestuurd boren, vertelt hoe deze aanpak in de praktijk werkt. “De duurzame opgave heeft ons gestimuleerd om samen met onze opdrachtgever TenneT tot nieuwe oplossingen te komen. Er staan bijvoorbeeld op dit project drie waterstofgeneratoren, dit hadden we tot kort geleden niet kunnen bedenken. Werken met waterstof leek echt nog heel ver weg bij onze gestuurd boren operaties. Toen we eenmaal de generatoren konden koppelen aan een accu bleek deze innovatieve methode toch mogelijk. Door het emmissieloos boren komt er alleen gefilterde lucht en water vrij en hebben we geen emissie van stikstof of CO2.”

Guus Scheeren van A.Hak (links) en Ruud Meeuwissen van TenneT (rechts) op het project in Woensdrecht

Schoon en emmissieloos bouwen

Omdat dit project zich in de buurt bevindt van Natura2000 gebieden, leek de stikstofuitstoot ervoor te zorgen dat de werkzaamheden stil zouden komen te liggen. Door voortdurende inspanningen om de stikstofuitstoot te verminderen, kon dit laatste gedeelte van het project toch doorgaan.

Ruud Meeuwissen, projectleider bij TenneT vertelt: “We spelen allemaal een essentiële rol in de Nederlandse energietransitie en ook TenneT wil projecten zo duurzaam en schoon mogelijk uitvoeren. Om die reden werken we samen met A.Hak onder het convenant ‘Schoon en Emissieloos bouwen’. Dit convenant gaat over de verduurzaming van onze bouwprojecten, en dat kan via de inzet van emissieloos materieel, zoals een elektrische boring, aangestuurd door waterstofaggregaten. Samen zetten we in de praktijk grote stappen en dat is geweldig toch!”

Belangrijke lessen voor de toekomst

De pilot in Bergen op Zoom draagt bij aan het leerproces over emissieloos en emissiearm werken. TenneT en haar partners verkennen samen de randvoorwaarden en uitdagingen op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan de – nu nog – beperkte beschikbaarheid van groene waterstof. TenneT benadrukt de commitment om de komende jaren op meerdere projecten emissiearm of zelfs emissieloos materieel in te zetten.

Wat brengt het ons?
  • Doorgang en voltooiing van het project
  • Bescherming van de kwetsbare natuurgebieden
  • Bijdrage aan de klimaatdoelstellingen
  • Verbeterde arbeidsomstandigheden, gebruik van waterstof is stil & zonder dieselmotoremissies
  • Beperken van hinder voor de omgeving
  • Ketensamenwerking en kennisdeling in de sector
  • Duurzaam verbinden
Hoe werkt een waterstofboring?

Het principe bij een waterstofboring is dat de waterstofgenerator rechtstreeks leveren aan de boorrig. Hij hogere vermogensvraag levert het accupakket bij en bij een lagere vermogensvraag wordt het accupakket bijgeladen. De samenwerking op dit project zijn met Kuster en Holthauzen voor de groene waterstof en met Genpower voor de waterstofgenerator.

We richten ons met deze machine en met deze boring op de toekomst met focus op veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan