VOORWOORD

Mooie vooruitzichten

In de laatste periode van 2023 waren we allemaal piekdruk om ons werk af te ronden, zodat we in 2024 weer een frisse start maken. Januari is bij uitstek de periode om nieuwe plannen te maken, zowel privé als zakelijk. Zo zijn de budgetten voor dit nieuwe jaar al weer goedgekeurd en met de goede resultaten over 2023 op zak gaan we die sportieve uitdaging ook weer aan voor 2024.

De tweede helft van 2023 hebben de weersomstandigheden niet meegezeten en zijn we getrakteerd op een historische hoeveelheid regen. Ik wil daarom nog maar eens benadrukken dat er in de organisatie enorm veel bewondering is voor de weerbaarheid van alle mensen in de buitendienst.

Deze periode staat in het teken van de inrichting van onze nieuwe meerjarencontracten met de netwerkbedrijven in Nederland. Partnering is een woord wat we soms gemakkelijk in de mond nemen, maar wat in de praktijk best tegenvalt om daadwerkelijk te realiseren. Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden zijn soms uitdagend om goed op te pakken en in te vullen. Maar daar begint wel een belangrijke ontwikkeling richting een nieuwe toekomst en het is mooi om te zien dat er ambitieus aan wordt gewerkt.  Naast uitvoering gerelateerde aspecten en techniek gaat het daarbij onder andere ook over veiligheid, doelmatigheid, het managen van de omgeving en reductie van faalkosten. Met steeds meer het besef van alle betrokkenen dat we het écht samen moeten doen. Eén agenda en alles in volledige transparantie, gericht op het met elkaar realiseren van onze (project)doelstellingen.

Ook hebben we te maken met grote uitdagingen op het thema duurzaamheid. Elektrisch- en waterstof aangedreven equipment komen steeds meer ter beschikking. Met daarbij nog de nodige vragen inzake emissies, stikstofdepositie en de daaraan verbonden uitvoeringsvraagstukken en vergunningen. Er liggen grote investeringsprogramma’s klaar om te worden gerealiseerd, maar de opdrachtverstrekking laat op een aantal fronten nog enigszins op zich wachten. Desondanks ziet het er bedrijfsmatig goed uit, omdat er simpelweg besluiten genomen moeten worden. Anders is de gewenste infrastructuur niet op tijd op orde. En naast hetgeen we daarin zelf kunnen betekenen zijn we afhankelijk van wet- en regelgeving en de omgang daarmee van alle betrokken partijen, waaronder de overheid en de politiek. Aan ons zal het niet liggen…

Rest mij een ieder veel plezier te wensen bij het lezen en bekijken van de vele onderwerpen in deze winteruitgave van ons digitale A.Hak magazine. Veel van de onderwerpen die voorbij komen sluiten aan bij bovengenoemde thema’s. Met dank aan onze klanten en alle anderen die enthousiast hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze editie.

Ik wens iedereen een geslaagd, gezond en voorspoedig jaar!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan