Koninklijk Bouwend Nederland 

Klaar voor actie

“Laten we ons gezamenlijk richten op de ambities en plannen die er al liggen. We willen actie!”

In een interview met Koninklijk Bouwend Nederland hebben Richard Mulder, beleidsadviseur, en Ruben Heezen, belangenbehartiger, hun inzichten gedeeld over de cruciale thema’s waar de bouw- en infrasector voor staan. Met de focus op stikstof, bouwen, en de klimaatopgave delen zij hun kijk op de gewenste koers voor de toekomst en de uitdagingen daarbij.

Een van de belangrijkste onderwerpen in het gesprek is de stikstofcrisis, die nog steeds van invloed is op de bouwsector. Richard zegt hierover: “De impact van ingetrokken bouwvergunningen is ontzettend groot. We realiseren ons dat de bouwsector een (relatief) klein aandeel heeft in de stikstofdepositie

Desondanks hebben we wel een belang bij verbetering en vooral ook de voorspelbaarheid, in de vergunningverlening. Voor onze leden, en daarmee ook voor onze opdrachtgevers. Het is cruciaal dat er duidelijkheid komt over investeringsmogelijkheden en de concrete inhoud van toekomstige werkpakketten.”

Richard benadrukt hierbij het belang van samenwerking tussen Koninklijk Bouwend Nederland en de aannemerij om tot duurzame oplossingen te komen. “We zien hier vier essentiële pijlers voor een succesvolle aanpak:

1

Een uitvoeringsplan

Aandringen op de ontwikkeling van een uitvoeringsplan met werkpakketten voor de komende jaren, waardoor de bouwbedrijven rendement kunnen behalen.

2

Veilig werken

Prioriteit geven aan veiligheid op de bouwplaats

3

Reductie in stikstof

Streven naar emissiearm en emissieloos bouwen.

4

Kennisdeling en opleidingen

investeren in een passend opleidingspakket voor nieuwe machines en werkwijzen.

Onze omgeving vraagt om continue verandering, maar ook voor onze volgende generaties is dit noodzaak. We verduurzamen ons materieel, zijn betrokken bij de ombouw van H-gas naar G-gas en bij initiatieven die waterstof infrastructuur en elektrolyse betreffen. We zetten ons in om nieuwe netwerken en installaties te realiseren om duurzame doelstellingen te behalen.

 

 

Nieuwe kennis en processen

Richard: “Als je als ondernemer overstapt op elektrische machines vraagt dat voor de medewerkers ook nieuwe kennis en processen, om ook (op de juiste manier) daarmee te werken.” Ruben vult hem aan: “dit zijn natuurlijk geen verassende speerpunten, maar ze worden wel steeds urgenter. Het geeft ook in een notendop aan, waar we mee bezig zijn. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Ook zonder de steun van opdrachtgevers lukt dit niet.  Zo is het van belang dat zij, in bijvoorbeeld aanbestedingen, realistische eisen stellen ten opzichte van het stikstofbeleid. Ook is een stabiel overheidsbeleid nodig om duurzame investeringen te stimuleren en rendement te kunnen garanderen. We moeten samen de juiste dingen gaan doen.”

Aan de knoppen draaien

De ondergrondse aannemerij, zoals A.Hak, kan zelf ook aan de spreekwoordelijke knoppen draaien om invulling te geven aan de eisen die gesteld worden. Richard geeft aan dat het gaat om de inzet van emissiearme en emissieloos materieel. Ook het gebruik van materialen en de manier waarop het geproduceerd wordt, zoals prefab bouwen in de woningbouw. Als laatste voegt hij daaraan toe dat we met veel grondstoffen en bouwmaterialen over de Nederlandse wegen rijden. Kan dat slimmer? Door bijvoorbeeld minder bewegingen te creëren of door andere afspraken in de keten.

“Project Stede broec van A.Hak is hier een mooi voorbeeld van. Uit het team kwam het idee om niet steeds met de kraan hen en weer te rijden, maar de kraan op locatie te laten staan en met de fiets de overige bewegingen te maken. Dat is een prachtig voorbeeld.”

De bouw staat voor oplossingen

Het duo bespreekt ook de kansen in de bouwsector voor 2024. Ruben benadrukt dat de bouw dé oplossingen biedt voor de maatschappelijke uitdagingen, zoals woningbouw, mobiliteit, en natuurbehoud. “We blijven soms te veel hangen in steeds nieuwe ambities bij bijvoorbeeld beleidsmakers of het kabinet, het rijk etc. We moeten meer nadenken over de uitvoering en pleiten voor een stabiele uitvoeringsagenda. Stabiliteit hebben we nodig om door te kunnen. Als het beleid steeds wordt aangepast, kunnen we ons nergens op vastpinnen. Het afgelopen jaar is er al een goed en mooi beleid neergezet. Als dit zo blijft, kunnen we daar in de uitvoering op voort borduren.”

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4600 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De focus ligt op het behoud van robuuste natuur en biodiversiteit, effectieve vergunningverlening, en emissiereductie binnen de bouwsector. Voor de komende kabinetsperiode staan stabiele uitvoeringsagenda’s voor stikstof, houdbare drempelwaarden, en de aanpak van netcongestie centraal.

Volgend jaar richt Bouwend Nederland zich op het beheersen van piekbelasting, het vullen van stikstofbanken en investeringen in schoon en emissieloos bouwen. Deze doelen weerspiegelen de inzet van Bouwend Nederland voor een gebalanceerde, duurzame, en gezondheidsbewuste bouwsector in Nederland.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan