WarmtelinQ

Warmte voor huizen
in Zuid-Holland

Waar zijn we nu aan het werk?
Lot D Rijswijk – 3.581m – Ø 600 / 800

De omvang van de werkzaamheden op deze locatie voor lot D duren ongeveer 16 maanden en worden naar verwachting rond de zomer van 2024 afgerond.

Nederland werkt aan een duurzame toekomst met minder CO2-uitstoot en minder aardgas. Ook WarmtelinQ draagt bij aan dit doel met de warmtetransportleiding door Zuid-Holland. In de vorige editie van ons magazine hebben we al aandacht aan de aanleg van deze warmteleiding besteed. In deze editie gaan we in op de specifieke werkzaamheden van lot D.

Voor meer informatie over WarmtelinQ

Zo’n 40 procent van de energie die Nederlanders gebruiken gaat naar verwarming. De warmte halen we nu voornamelijk uit het stoken van aardgas, waar CO2 bij vrij komt. We kunnen de uitstoot van CO2 verminderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van warmte die vrijkomt bij fabrieksprocessen in de Rotterdamse haven. WarmtelinQ zet deze warmte in voor het verwarmen van 120.000 huizen in de provincie Zuid-Holland.

Goede en adequate communicatie
Bij de werkzaamheden op lot D wordt er gewerkt in een uitdagend gebied, een stedelijke omgeving waar we rekening moeten houden met de omgeving. Dit vraagt om goede en adequate communicatie. Daarnaast worden de werkzaamheden op een belangrijke verkeersader richting Den Haag, op de rijbaan van Den Haag naar Delft, uitgevoerd. De HDD boring, zoals te bekijken op de beelden, vindt plaats onder de A4 en een trambaan van HTM.

Werkterrein
Later volgt er nog een boring onder de Sir Winston Churchilllaan. Samen zijn deze boringen bijna twee kilometer lang. Om de leidingstrengen te kunnen vervaardigen is er één rijbaan op een deel van de Beatrixlaan omgebouwd tot werkterrein. Dit werkterrein is in samenspraak met Gemeente Rijswijk en WarmtelinQ gerealiseerd, waarbij de overlast voor het “drukke ” verkeer tot een minimum moest worden beperkt.

Tijdens de eerste HDD boring is de aanvoerleiding van 1000 meter 600/800 mm staal in staal (SIS) ingetrokken, de retourleiding volgt over twee weken. De streng is eerst in haar geheel naar de locatie gebracht en wordt zo klaar gelegd om in één keer in het boorgat getrokken te worden.

Om de leidingstreng op locatie te krijgen, is het gehele gevaarte 1 kilometer door de stad vervoerd. Op de hele route moeten 2 van de 3 kruisende wegen open blijven tijdens de uitvoering van de operatie, op verzoek van de veiligheidsregio.

Als de twee boringen (aanvoer en retour) onder de A4 erin zitten, dan gaan we twee nieuwe leidingstrengen vervaardigen binnen het afgebakende werkterrein. Hiermee kruisen we ondergronds de Generaal Spoorlaan en de Churchilllaan.

Nadat deze leidingstrengen zijn ingetrokken gaan we in open ontgravingen de resterende leidingdelen aanleggen tussen de Generaal Spoorlaan en de Middachtenweg (DenHaag) waar we aansluiten op Lot E.

Tevens wordt er een leiding aangelegd tussen de beide boringen en er wordt een deel gelegd in Rijswijk Buiten tot de verbinding met Lot C.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan