VOORWOORD

Op naar de zomervakantie

Het is alweer tijd voor de zomereditie 2023 van het digitale magazine. Voor onze medewerkers op de projecten waren de werkomstandigheden het eerste half jaar uitdagend, met de vele regenbuien en aanhoudende kou. Dit werd opgevolgd door een flinke omslag met een warme, droge periode in mei en juni. De marktomstandigheden voelen wat dubbel. Er moet veel werk verzet worden, maar tegelijkertijd stagneren er werkzaamheden omwille van diverse redenen. Denk aan de discussies over emissies en stikstofdeposities, en ook alle kostenstijgingen en de Wet Collectieve Warmte. Hierdoor lopen investeringen vertraging op.

Positief is dat we met de meeste van onze belangrijke klanten recent meerjarige contracten hebben afgesloten. De gemiddelde contractduur bedraagt 10 jaar, waarbij we nadrukkelijker als partners de gezamenlijke uitdagingen aangaan. Echte “win-win” situaties die gaan bijdragen aan de realisatie van de enorme programma’s met de bijbehorende verbeteringen en besparingen. Dit sluit aan bij de noodzakelijke duurzaamheidsinitiatieven, een omstandigheid waar we niet omheen kunnen en willen.

De coronaperiode lijkt gelukkig achter ons te liggen. Wel zijn we nog zoekende naar de juiste invulling van het thuiswerken. Ook in 2023 wordt er met enthousiasme gewerkt aan het verder ontwikkelen van de A.Hakademy. Opleiding en training zijn belangrijk in de ontwikkeling van al onze medewerkers. Datzelfde geldt voor het uniformeren van onze procedures en werkinstructies in een gebruiksvriendelijke digitale omgeving. Al met al positieve ontwikkelingen die ons als professioneel opdrachtnemer steeds beter faciliteren in het bedienen van onze klanten. Vanuit die ambitie hebben we nu ook een centrale afdeling engineering op het hoofdkantoor.

In deze editie komen meerdere Hak collega’s uit één gezin of familie aan het woord. Ook spraken we een aantal zeer gewaardeerde relaties die hun licht laten schijnen op actuele onderwerpen. Allereerst de visie van Tennet op de ontwikkeling van het Hoogspanningsnet in Nederland. Tevens gaan we in op contractuele thema’s, met de scherpe blik van een vooraanstaand Bouwrecht advocaat.

Terugkijkend op een feestelijke familiedag 17 juni jongstleden op het Geofort in Herwijnen, met ca. 900 deelnemers, klein en groot, jong en oud, wens ik iedereen veel leesplezier en alvast een mooie zomervakantie! En natuurlijk dank aan een ieder die aan deze uitgave hebben meegewerkt.

Henk Herremans,
Algemeen directeur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan