Transportleiding tussen Valburg en Gendt

Waterdruk voor
de Waalsprong

Water:
Project Waalsprong

De snelle groei van het aantal woningen in de Waalsprong maakt uitbreiding van het drinkwaternetwerk urgent en noodzakelijk. In opdracht van Vitens legt A.Hak een transportleiding aan tussen Valburg en Gendt. Deze leiding zorgt ervoor dat er genoeg waterdruk geleverd kan worden aan de klanten van Vitens in Nijmegen-Noord. Een contract in een nieuwe vorm waarin veel aandacht is voor duurzaamheid, klaar voor de toekomst.

De scope van het werk voor A.Hak op het project Waalsprong bestaat uit het aanleggen van een bedrijfsklare drinkwatertransportleiding DN 500 PVC / DN 400 PVC (ca. 9 km), 11 gestuurde boringen PE 560, het realiseren van de aansluiting op 6 bestaande transportleidingen.

Duurzame visie

We spreken in deze tijd niet alleen van een energiecrisis maar ook van een watercrisis. Dit is te lezen in de vorige uitgave van ons e-magazine waarin we spraken met Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens. Het duurzaam realiseren van onze werkzaamheden wordt steeds belangrijker. Onze opdrachtgevers, maar ook toekomstige gebruikers van de infrastructuur, hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid.

De duurzaamheidsvisie van A.Hak richt zich op 4 aspecten:
1
Het verminderen van Co2 en NOX-uitstoot
2
Circulair werken
3
Afval voorkomen en recyclen
4
Duurzame inzetbaarheid

Veilig werken
Het gebied waarin we aan het werk gaan geeft wat uitdagingen. In de tweede wereldoorlog is hier gevochten om de stad Nijmegen. Resten van dit gevecht bevinden zich nog steeds in de ondergrond, waardoor gedegen bodemonderzoek van levensbelang is. De ondergrond is veilig verklaard en onze werkzaamheden kunnen veilig worden uitgevoerd.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan