VOORWOORD

Samenwerking

Zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig gezien spelen er grote uitdagingen. Denk daarbij aan de stikstof en CO2-problematiek, maar ook de overbelasting op het elektriciteitsnet. En dat in een tijd waarin alles in rap tempo duurder wordt en er een serieus tekort is aan vakmensen op allerlei gebieden. Maar het geeft ook weer kansen, het daagt ons uit om anders te denken en creëert een wederzijdse behoefte om met onze klanten te komen tot een nieuwe aanpak. Geïntegreerde contractvormen met lange looptijden en (relatief) korte opzegtermijnen helpen om de benodigde slagkracht samen te ontwikkelen. Uiteraard op basis van maximale transparantie en veel vertrouwen in elkaar.

Het duurzaamheidsvraagstuk kent vele dimensies. Meerdere klanten zoeken al naar oplossingen om op termijn emissie-loos te kunnen bouwen. Dat wordt natuurlijk een grote uitdaging voor de gehele bouwbranche. En dat varieert van alternatieve brandstoffen tot elektrificatie. Waarbij de vraag naar het benodigde vermogen en bijbehorende oplaad- en opslagcapaciteit in veel opzichten centraal staan. Maar ook in de omgang met afvalstoffen en het hergebruik van materialen kunnen we nog veel verbeteren. Al met al voldoende uitdagingen voor 2023.

Met aandacht voor bovenstaande kwesties hebben we in de tweede helft van dit jaar ook veel werk verzet en zijn er prachtige projecten opgeleverd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kabelprojecten in Oudehaske en op de Maasvlakte, maar ook de Baltic Pipe in Denemarken, de 56” aanlanding in Israël en de vele hoofd- en dienstleidingen voor alle Netwerk- en Warmtebedrijven in ons land. En dat leunt in hoge mate op een goede interne samenwerking tussen de verschillende Business Units en Stafdiensten.

Want samenwerking gaat vooral over mensen. Zowel binnen ons bedrijf als daarbuiten. Bij elk project zijn er vele belanghebbenden. En het is de kunst om met gepaste aandacht voor eenieder elk project goed op te leveren. Daarom investeren we veel om ons projectmanagement naar het hoogste niveau te ontwikkelen. Al met al steeds weer een mooie uitdaging voor jong en oud.

Rest mij eenieder veel plezier te wensen bij het lezen en bekijken van de vele onderwerpen in deze winteruitgave van ons eigen A.Hak digitale magazine. Veel van de onderwerpen en thema’s die voorbij komen sluiten aan bij hetgeen boven geschetst. Met dank aan onze klanten en alle anderen die enthousiast hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze editie.

Voor iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Henk Herremans
Algemeen directeur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan