Drijvende LNG-terminal

Gas : Project EemsEnergyTerminal

Nederland heeft te maken met een onzekere gasleveringszekerheid. Tegelijkertijd streven we ernaar minder afhankelijk te zijn van Rusland voor de levering van gas. Om hierop in te spelen heeft Gasunie een drijvende LNG-terminal in het Eemshavengebied ontwikkeld.

Bij het project EemsEnergyTerminal is A.Hak verantwoordelijk voor het aanleggen van het ondergrondse gedeelte van het leidingwerk. Het voornemen is om deze locatie in de toekomst te gebruiken voor het importeren van groene waterstof.

In een recordtempo
Voordat er gestart kan worden met de uitvoerende werkzaamheden verzorgt engineering het ontwerp. Voor dit project is er een erg korte doorlooptijd om de voorbereidingen te treffen. Rond april 2022 krijgt A.Hak opdracht om constructie input te leveren bij het ontwerp van de ondergrondse pijpleiding. Half juni zijn we gestart met de aanleg van de 3 km DN 600 CS pijpleiding en op 31-8-2022 (volgens planning) is de leiding aangesloten op het bestaande leidingnet en kan de leiding produceren vanaf de LNG terminal.

Gasunie en A.Hak

Van Gasunie heeft A.Hak het vertrouwen gekregen om de ondergrondse pijpleidingen aan te leggen en aan te sluiten. De eerste fase is de aanleg vanaf de kade, tijdens deze fase hebben wij assistentie verleend aan de aanleg van het bovengrondse leidingwerk voor Stork.

Fase 2 het aansluiten van een DN600 leiding op het compressorstation Spijk, netjes op schema en een week eerder aangesloten dan gepland. Zo rond het uitkomen van dit artikel stroomt er ook gas vanuit het tweede LNG schip richting de Nederlandse huishoudens.

Wim Uiterwijk:

“Een mooie samenwerking tussen A.Hak en Gasunie, waardoor een bijzondere bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie in Nederland.”

De LNG-terminal is een fabriek die ervoor zorgt dat vloeibaar aardgas, dat per schip naar de Eemshaven komt, omgezet wordt naar gasvormig aardgas. Het door A.Hak aangelegd leidingwerk zorgt voor het transport van het aardgas naar het landelijke gasleidingnetwerk. Dankzij deze terminal kan er jaarlijks zo’n 8 miljard kubieke meter extra aardgas naar Nederland aangevoerd worden. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het hebben van voldoende aardgas in Nederland en Europa.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan