Combi Combinatie Noord

Als coöperatie samenwerken

In de zomer van 2022 heeft A.Hak Infranet een combinatie overeenkomst getekend voor het realiseren van alle hoofd- en aansluitleidingprojecten voor de combi SION in Friesland en de Noordoostpolder. In deze Combi Combinatie Noord (CCN) gaan aannemers Baas, A.Hak en Verkley de komende acht samenwerken voor Alliander, Vitens en eventuele andere participanten. We spraken Tjeerd Dijkstra over deze nieuwe manier van samenwerken.

De projectorganisatie heeft de opdracht gekregen om alle ondergrondse infra werkzaamheden aan de Vitens drinkwaterleidingen en aan de Liander elektrakabels en/of gasleidingen in Friesland en de Noordoostpolder te verrichten. Binnen CCN gaan de medewerkers van Baas, A.Hak en Verkley als één team samenwerken. Medewerkers van alle aangesloten organisaties worden opgeleid in het gedachtengoed van het nieuwe samenwerken. Intake en planning, klantcontact, engineering, werkvoorbereiding, omgevingsmanagement en uitvoering; alles wordt gezamenlijk ingevuld. Tjeerd: “Het is belangrijk dat we operationeel op tempo komen als groot bouwteam. Het helpt ons dat we nu met langlopende contracten kunnen werken. Zodoende kunnen wij gericht investeren in het werven, opleiden en ontwikkelen van (nieuwe) medewerkers. Voor de operatie is het enorm waardevol dat de medewerkers meerdere jaren in hetzelfde gebied aan projecten kunnen werken.

Tjeerd Dijkstra

“Het is mijn taak om de partijen Baas, A.Hak en Verkley samen te laten smelten. Hiervoor moeten we elkaar vertrouwen en het werk transparant aanpakken. Het is belangrijk om elkaar aan te spreken op gedrag en samen verbeterpunten door te voeren.”

Project TZUMMARUM (Brug Hoarnestreek)
Een duurzamer Noorden

Naast het aansluiten van de vele nieuwbouwprojecten worden als gevolg van de drinkwater- en energietransitie de komende jaren overal de bestaande kabel- en leidinginfrastructuur vervangen. Ook in het Noorden is dit aan de orde. Steden en dorpen worden wijk voor wijk en straat voor straat aangepakt. Na deze realisatie zijn de steden en dorpen toekomst klaar voor o.a. warmtepompen, laadpalen en laadstations en zonnepanelen.

“Bij de realisatie van de vele projecten, zoals ook bij Tzummarum, leren we van elkaar. We ontdekken elkaars werksystemen, maken de projectadministratie efficiënter en verminderen overlast voor de bewoners door in één keer alles onder de grond nieuw aan te leggen of te vernieuwen.”

Goede omgevingsmanagers
Met deze nieuwe werkwijze is het omgevingsmanagement uitdagender dan ooit. Voorheen lag deze rol bij de opdrachtgever, maar nu komt deze taak bij de aannemer te liggen. Van vergunningverlening tot communicatie met de bewoners, dit vraagt om goede omgevingsmanagers. A.Hak zoekt voor deze nieuwe rol naar politiek talent.

“We hebben mensen nodig die continu schakelen tussen alle stakeholders. Je manoeuvreert tussen gemeenteambtenaren, bedrijven in de omgeving, bewoners en hulpdiensten. Een uitdagend en boeiend speelveld. ”

Dankzij deze samenwerkingsconstructies gaat A.Hak, regio Noord, ook automatisch als organisatie in transitie.

“Door de ontwikkelingen die de realisatie van dit soort meerjarige en omvangrijke contracten met zich meebrengen of van ons vragen, maken we de omslag naar minder traditioneel denken en werken en gaan we mee met de nieuwe tijd. Als aannemer en netbeheerder hebben we hierin echt nog wat te doen.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan