60 huizen krijgen nieuwe leidingen

Nieuwe waterleiding Zaandam

Water: Project
Zaandam

A.Hak en drinkwaterbedrijf PWN werken samen aan het project drinkwatertransportleiding Zaandam. Deze drinkwater-transportleiding komt in de zone te liggen van 60 huizen. De partijen gaan gezamenlijk aan de slag om tot een goede en efficiënte aanpak van de uit te voeren werkzaamheden te komen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving kleiner. Maar wat voor leiding is dit precies en waarom speelt deze een rol bij het herinrichtingsproject?

Infrastructuur van drinkwater
Om aan betrouwbaar drinkwater te komen, gebruikt PWN een omvangrijke infrastructuur van ondergrondse leidingen dwars door de provincie Noord-Holland, met drinkwaterpompstations, zuiveringsinstallaties en infiltratiegebieden in de duinen. PWN zuivert het water uit het IJsselmeer in Andijk. Een gedeelte van dit oppervlaktewater wordt via geavanceerde technieken direct gezuiverd tot drinkwater, een ander deel wordt voorgezuiverd en gaat via grote drinkwater-transportleidingen naar de duinen. Daar wordt dit water geïnfiltreerd en na een aantal weken weer opgepompt, waarna het verder wordt gezuiverd om uiteindelijk door het leidingnet naar huishoudens, bedrijven en instellingen in Noord-Holland te gaan.

Metalen buizen zijn niet optimaal, omdat zelfs gecoat staal na verloop van tijd begint te roesten en koper metaalionen kan afgeven aan het drinkwater. Met dit in het achterhoofd is besloten dat A.Hak de oude leidingen kon vervangen in Zaandam voor drinkwaterbedrijf PWN.

60 huizen aan de nieuwe leiding

Er wordt een nieuwe drinkwater-transportleiding aangelegd over een tracé van 400 meter van DN 400 staal. Deze nieuwe waterleiding wordt vervolgens aangesloten op het bestaande distributie- en transportleidingenwerk. 60 huizen worden tijdelijk aangesloten op een noodleiding en gaan daarna over op de nieuw gelegde distributieleiding. Bij dit project hoort ook het vullen van vervallen leidingen met dämmer/schuimbeton en het uitnemen van vervallen leidingen.

Om goed en veilig te kunnen werken houden we rekening met de voorzieningen voor de omgeving. In goed overleg met PWN kijken we naar tijdelijke verkeersvoorzieningen en houden we rekening met het opnemen, vervoeren en storten van asfaltverhardingen. Ook zorgen we voor herstel van uitgenomen asfaltverharding met stelconplaten en passen we tijdelijke voorzieningen zoals sleufstempeling toe.

TOP 3 WATERVERVUILERS
1
Medicijnresten

Per jaar wordt er 140.000 kilo aan medicijnresten uit ons afvalwater gezuiverd. Spoel oude medicijnen voortaan dus niet meer door de wc of gootsteen, maar lever ze in bij de apotheek.

2
PFAS

Een industriële vervuiling die niet of nauwelijks afbreekbaar is in het milieu. We kunnen hier ook zelf iets aan doen; let bij de aankoop van een nieuwe pan erop dat er in de anti-aanbak laag geen PFAS zit.

3
Meststoffen

Met de nitraatbelasting op ons grondwater zetten we eindelijk een grote stap. De nieuwe stikstofregeling kan en moet dit beter in balans brengen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan