VOORWOORD

De Energietransitie staat centraal in onze strategie

In de wereld om ons heen is van alles aan de gang. Het begon in maart 2020 met Corona en werd gevolgd door het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne begin dit jaar. Daarmee zijn zelfs de Europese klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen in het geding geraakt en spelen er allerlei onverwachte maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan het heropenen van kolencentrales, de opvang van vluchtelingen en de stikstofproblematiek met alle gevolgen voor de bouwsector. Maar ook boerenprotesten, inflatie en prijsverhogingen van staal- en aardolieproducten, levensmiddelen en brandstoffen. Een tekort aan personeel, de wachttijden op Schiphol, de congestie op het elektriciteitsnet en lange levertijden op bijvoorbeeld auto-onderdelen. Met als gevolg ook nog eens  lastige politieke ontwikkelingen.

Dit raakt ons allemaal en dus ook ons prachtige Hak bedrijf. De Energietransitie en het mede realiseren van de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen staan centraal in onze strategie en ambitie voor de komende jaren. En dat blijft ook zo. Er moet enorm veel gebeuren als het gaat om de toekomstige kabel- en leidinginfrastructuur. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa en het Verenigd Koninkrijk. En dat biedt ons kansen. Er lopen bij veel van onze klanten strategische marktconsultaties om te kijken hoe we gezamenlijk de vele uitdagingen aan kunnen. En in vergelijking met een half jaar geleden blijkt dat het allemaal nog eens veel sneller moet en ingewikkelder is dan eerder gedacht.

Als toonaangevend bedrijf in onze sector staan we al 60 jaar klaar voor onze klanten en dat blijft ook zo. Daarbij is samenwerking in brede zin pure noodzaak. Dat begint intern en zet zich door naar al onze ketenpartners. We zullen versneld investeren in het verder ontwikkelen van onze expertise en capaciteit op het gebied van engineering en voorbereiding. Maar ook omgevings- en stakeholdermanagement worden steeds belangrijker. En omdat de capaciteit al schaars is zetten we nog nadrukkelijker in op het opleiden en ontwikkelen van onze mensen. De sector kampt al lange tijd met te weinig instroom en daar komt nu nog eens bij dat veel van onze klanten fikse wervingscampagnes hebben lopen. Als sector zullen we daar ook echt het gesprek over aan moeten om te voorkomen dat we het ene gat met het andere dichten.

Al met al een aantal ontwikkelingen die zorgen voor veel werk en soms onverwachte uitdagingen. Een omstandigheid waarbij wij met eigen mensen en eigen materieel over de capaciteit en flexibiliteit beschikken om een directe bijdrage te leveren aan de vele projecten die zich aandienen. En wat mij betreft zo snel mogelijk én in de best denkbare en geïntegreerde samenwerking met onze klanten. Jaarlijkse continuïteit en marktconforme langdurige samenwerking kunnen dit maximaal ondersteunen.

Rest mij een ieder veel plezier te wensen bij het lezen en bekijken van de vele onderwerpen in deze zomeruitgave van ons eigen A.Hak digitale magazine. Veel van de onderwerpen en thema’s die voorbij komen sluiten aan bij hetgeen boven geschetst. En dank aan onze klanten en een ieder ander die enthousiast hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze editie.

En iedereen natuurlijk een fijne zomervakantie toegewenst!

Henk Herremans
Algemeen directeur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan