INNOVATIES IN WARMTE

1

De Boogboring

De boogboring is één van de mooiste innovaties die we de laatste jaren hebben geïmplementeerd op een warmteproject. Een boogboring gebruik je wanneer een korte afstand moet worden overbrugd en er te weinig uitlegruimte is. Ook de slimme meter is een interessante innovatie. Met deze meter kan er precies worden uitgelezen wat er in de keten gebeurd. Zo kunnen we de klant optimaal adviseren op het verduurzamen van de woning, maar ook bij de besparing van energie.

Binnen 24 uur op locatie
De techniek koud buigen is toegepast bij deze boogboring, hiermee kun je sneller werken. De leidingen worden in Veendam op de eigen faciliteit van A.Hak gebogen en zijn binnen één etmaal weer terug op het werk. De tijd tussen bestelling en aflevering van een gebogen buis is hiermee teruggebracht van twaalf weken tot 24 uur. Tevens kan er gemakkelijk een overbrugging gemaakt worden in een dichtbebouwd stedelijk gebied.

2

Koud buigen

Na maanden van onderzoek en testen heeft A.Hak de techniek koud buigen zodanig geperfectioneerd dat KIWA haar zegen heeft gegeven. Het proces voldoet aan de NEN -norm en kan worden ingezet in de praktijk. Het zorgt voor flexibele oplossingen en enorme tijdwinst.

Een machtig apparaat
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw was A.Hak het eerste Nederlandse bedrijf met een eigen buigmachine voor leidingen. Het machtige apparaat van 50 ton werd speciaal voor A.Hak in Amerika gemaakt. Eenmaal in Nederland trok de machine veel bekijks van klanten als Gasunie en Shell, maar ook van schrijvende journalisten en zelfs televisieploegen. In 2019 heeft A.Hak opnieuw een primeur. Het proces van het buigen van leidingen is versneld door de koude buigtechniek. Een primeur voor Trias Westland en SVP. En misschien nog belangrijker: we hebben aangetoond dat de werkwijze voldoet aan de NEN-normen.

3

Bio-warmtecentrale

Het water in het warmtenet Purmerend wordt verwarmd met een bio-warmtecentrale. De houtsnippers die de centrale verwarmen zijn gedoneerd door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft productiebossen en landschapsbossen in het beheer. In deze landschapsbossen speelt het fenomeen concurrentie; als je dit bos niet goed bijhoudt krijg je overal dezelfde boom en staan ze veel te dicht op elkaar.

Fossielarm verwarmen
Takken en top-hout uit de bossen kunnen ze in de natuur niet direct ergens anders voor gebruiken. Gezinnen worden ermee al deels van warmte voorzien. In koude winters stook je op dit moment nog met gas bij, het gezamenlijke doel is om dit geheel fossielarm te krijgen.

1

BOOGBORING

2

KOUD BUIGEN

3

BIO-WARMTE
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan