VOORWOORD

A.Hak, partner in business
voor al onze klanten

Met het uitkomen van dit magazine zijn we alweer aan het einde van het jaar 2021 gekomen. Een jaar met veel aandacht voor Corona én alle doelstellingen in het kader van duurzaamheid en de Energietransitie. Hoewel de marktomstandigheden nog niet merkbaar anders zijn of lijken. De behoefte aan goede vakmensen neemt alleen maar toe en de traditionele contractvormen worden nog weinig losgelaten. Maar dat moet veranderen willen we gezamenlijk met onze klanten invulling geven aan de vele uitdagingen die voor ons liggen. De traditionele opdrachtgever en opdrachtnemer rollen zullen meer en meer plaats maken voor bouwteams en strategische allianties. Samenwerken in de keten en omgevingsmanagement worden steeds belangrijker. Uiteraard in combinatie met een grote mate van dienstverlening en een kwalitatief hoogstaande uitvoering, vakmanschap is meesterschap!

Flexibel en wendbaar
Sinds mijn terugkeer bij ons mooie bedrijf in het recente voorjaar heb ik uiteraard veel nieuwe mensen leren kennen en natuurlijk ook een aantal oudgedienden weer ontmoet. Daarbij heb ik mogen ervaren dat collegialiteit en arbeidsmoraliteit vandaag de dag bij eenieder hoog in het vaandel staat. En dat zijn belangrijke aspecten als het aankomt op verandering. En veranderingen zullen er blijven komen, want er worden steeds weer nieuwe eisen gesteld aan ons soort bedrijven. Soms ingegeven door onze klanten en op andere momenten als gevolg van eisen die we aan onszelf stellen. Flexibiliteit en wendbaarheid worden steeds belangrijker. We zullen vroeger instappen bij projecten, omdat onze kennis en kunde meer en meer gevraagd gaat worden bij de projectdefinitie of tijdens de engineering en voorbereiding van een project. Daarmee ligt er een mooie uitdaging om ons te ontwikkelen tot een échte partner in business voor onze klanten.

Mijn collega in de directie Remco Smit had intern al enige tijd geleden aangegeven bij ons bedrijf te willen stoppen in het voorjaar van 2022. Wij hebben in Rolph Houterman zijn opvolger gevonden als financieel directeur. Rolph is op 1 december jl. gestart met kennis maken en inwerken. En met veel plezier introduceert hij zichzelf in de volgende uitgave van het Magazine. In deze uitgave al wel een interview met onze nieuwe KAM manager Jos Toes.

Rest mij eenieder mooie feestdagen te wensen en op naar een gezond en succesvol 2022!

Henk Herremans
Algemeen directeur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan