Veilig werken

Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen geminimaliseerd wordt. Een aantal jaren geleden heeft de overheid de V&G-coördinatie verplicht gesteld. Het organiseren van deze richtlijnen geldt voor de hele branche. De uitvoering ligt bij de organisatie zelf en op alle vlakken zijn de richtlijnen verscherpt.

In januari 2022 worden de nieuwe KAM-doelstellingen van A.Hak gepresenteerd aan ons personeel. Een belangrijk onderdeel is de instructie en de opleiding van de medewerkers. Één van de opleidingen is de V&G coördinator uitvoeringsfase. Je leert meer over veiligheid, jouw rol op het project en het belang van deze functie. Ook weet je na deze module hoe je hier praktisch invulling aan kunt geven.

Zorgvuldig werken
Een analyse binnen onze branche leert ons dat deze functie op dit moment onvoldoende en vaak verkeerd wordt ingevuld. Al in de aanbestedingsfase – of zelfs nog eerder – moeten we hier zorgvuldiger mee om gaan. In veel gevallen is het plan dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd niet compleet en bij A.Hak accepteren we dit nu nog te makkelijk. Dit is voor een deel onwetendheid van beide kanten. Het is nog relatief onbekend dat de opdrachtgever expliciet uitspraken moet doen over verontreinigde grond, niet gesprongen explosieven en de restrisico’s die in het ontwerp niet geëlimineerd konden worden.

Grofweg kan gesteld worden dat 90% van de plannen die wij van de opdrachtgever ontvangen niet de toets der kritiek kan doorstaan. Maar ook op onze eigen A.Hak projecten wordt nog matig invulling aan de rol van V&G-coördinator uitvoeringsfase gegeven. Om een plan goed te kunnen beoordelen en vervolgens correct uit te voeren is kennis van belang. De instructies en opleidingen kunnen hier aan bijdragen.

Veilig werken staat in 2022 voorop, met als belangrijk thema “struikelen, uitglijden en verstappen”. In het afgelopen jaar is gebleken dat veel van de (bijna) ongevallen kunnen worden ingedeeld in deze categorie. Naast orde op de werkplek, zit er aan veiligheid ook een grote gedragscomponent. Houding en (voorbeeld)gedrag zijn belangrijk in het dagelijks nastreven van een veilige werkomgeving. Het thema “struikelen, uitglijden en verstappen” is het eerste zichtbare project van onze nieuwe KAM-manager Jos Toes. Leer Jos alvast wat beter kennen en lees het interview in dit magazine.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan