1 miljoen Nederlanders
1 jaar elektriciteit

Elektriciteit: Project
Windplanblauw

In het Noord-Westen van Flevoland wordt onder de naam Windplanblauw een nieuw windpark ontwikkeld. De 74 windturbines in het projectgebied worden vervangen door 61 turbines, waarvan 37 op land en 24 buitendijks in het IJsselmeer. De turbines hebben meer vermogen, waardoor kan worden voorzien in het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 1 miljoen Nederlanders.

Voor hoofdaannemer Dura Vermeer en ontwikkelaars Vattenfall en SwifterwinT legt A.Hak het kabelnetwerk aan dat de windturbines met elkaar verbindt. We maken gebruik van verschillende technieken. Afhankelijk van de locatie en de grondcondities wordt er gekozen voor de grondverdringende techniek, open ontgraving of gestuurde boringen. Na de juiste technische keuze wordt de kabel op de juiste positie gebracht. De laatste stap is alle windturbines aansluiten op de kabels en op het substation. Eind 2023 moeten alle windturbines operationeel zijn.

ANDERE PROJECTEN VAN A.HAK

PROJECT GIESBEEK UITGELICHT

Speciaal materieel

In Giesbeek – een klein plaatsje in Gelderland – heeft A.Hak voor Liander een 10kV middenspanningsroute aangelegd. De route loopt door een Natura2000 gebied, wat om speciaal materiaal vraagt. Vanaf de dorpskern Giesbeek tot het recreatiepark de Veerstal werken we met elektrisch materieel.

De route passeert de primaire waterkering van de IJssel en de Gieseplas. We maken gebruik van een tweetal horizontaal gestuurde boringen. De boring onder de Gieseplas loopt tot een diepte van ca. 50 meter onder het maaiveld omdat we rekening houden met de toekomstige diepte van de plas. Dit is voor de nieuwe elektrische 150T HDD MAXI RIG gelukkig geen punt. En mochten we op onverwachte keien stuitten was er een rocktooling beschikbaar.

“De nieuwe Elektrische 150T HDD MAXI RIG kan breed en duurzaam worden ingezet. Van een bundel mantelbuizen met de ECO modus, tot een grote diameter warmteleiding op vol vermogen.
Deze machine gaat zeker een grote bijdrage leveren aan de energietransitie.” Guus Scheeren
Een kei uit de IJstijd
In januari 2021 is A.Hak gestart met de voorbereiding van het project. Engineering, het uitvoeren van grondonderzoek en verzorgen van de vergunningen. Bij de uitvoer van het grondonderzoek is één van de twee grondboringen vastgelopen op een kei uit de IJstijd. In dit gebied is een aanzienlijke kans dat er op meer overblijfselen wordt gestuit.
Een kritisch en strikt schema

Nabij het uittrede punt is een harde laag aangetroffen, de machine heeft deze op eigen kracht kunnen doorboren. De 150T heeft 360kW vermogen, een ECO modus met 250kW en een Booster mode waarmee 110kW extra beschikbaar kan worden gesteld. Voor deze boring was enkel de ECO modus voldoende.

Tijdens de tweede HDD boring (uitgevoerd met een 45t boormachine) is een primaire waterkering (dijk) gekruist. Hier hadden we te maken met een kritisch en strikt tijdschema. Enerzijds omdat Nederland in de voorbereiding van dit project te maken had met de nodige overstromingen. Anderzijds omdat ten tijde van het stormseizoen niet onder primaire waterkeringen geboord mag worden. De boring werd gerealiseerd en kon voor 15 oktober uitgevoerd worden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan