Het duurzame alternatief

Een fossielvrije toekomst

Warmte

A.Hak heeft een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om ontwerp, aanleg en onderhoud van warmtenetten. Van de aanleg van warmtetransportleidingen met een grote diameter tot de aansluiting achter de voordeur. Van werk in het weiland en de woonwijk tot de aansluiting van woonboten.

Warmtenetten spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van onze energievoorziening. Ze maken over het algemeen gebruik van warmte die vrijkomt in de industrie of bijvoorbeeld bij afvalverbranding. Met deze ‘restwarmte’ worden huishoudens en bedrijven in een gesloten systeem voorzien van warmte en warm water, zonder dat daarvoor opnieuw energiebronnen worden aangesproken. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van de totale CO2-uitstoot.

Het idee achter warmtenetten is niet nieuw. Utrecht had al in 1923 de Nederlandse primeur. De belangstelling voor ‘stadsverwarming’ heeft sindsdien ups en downs gekend. De populariteit steeg meestal wanneer er iets aan de hand was met fossiele brandstoffen. Dat was ook het geval bij de groeisprint op het gebied van stadsverwarming aan het eind van de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Geschrokken van de oliecrisis zocht de westerse wereld naar alternatieven. A.Hak haakte hierop in.

Als wij vertellen dat we al veertig jaar ervaring hebben met de aanleg van warmtenetten, is dat niet overdreven. Al in 1980 legden we zo’n 3.000 meter pijp-in-pijp aan voor de wijkverwarming in de Meppelse wijk Koedijkslanden.

Stadsverwarming Purmerend

Een voorloper in warmte is Stadsverwarming Purmerend. Al in de jaren ’80 besloot Purmerend in te zetten op duurzaamheid, waardoor vandaag maar liefst 75% van alle gebouwen in deze gemeente aangesloten zijn op het warmtenet. Purmerend is hierdoor de warmtehoofdstad van Nederland en A.Hak de warmteaannemer van Nederland.

Duurzaamheid
De gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor 60% van het energieverbruik in Nederland. Met het project Purmerend fossielvrij kunnen we dit verduurzamen. De eisen die de overheid stelt aan het uitstoten van CO2 voor 2030 behalen we in 2021 al – dit is met recht een fantastisch coöperatief resultaat.

Bianca Bok, COO SVP “Ik ben in één woord trots! De gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor 60% van het energieverbruik in Nederland. Met het project Purmerend fossielvrij kunnen we dit verduurzamen. We schakelen snel op wat beter kan of moet. A.Hak is een partner waarmee we 24/7 service kunnen leveren en garanderen. Samen bereiken we de duurzame doelen.”

INNOVATIES IN WARMTE

1

De Boogboring

De boogboring is één van de mooiste innovaties die we de laatste jaren hebben geïmplementeerd op een warmteproject. Een boogboring gebruik je wanneer een korte afstand moet worden overbrugd en er te weinig uitlegruimte is. Ook de slimme meter is een interessante innovatie. Met deze meter kan er precies worden uitgelezen wat er in de keten gebeurd. Zo kunnen we de klant optimaal adviseren op het verduurzamen van de woning, maar ook bij de besparing van energie.

Binnen 24 uur op locatie
De techniek koud buigen is toegepast bij deze boogboring, hiermee kun je sneller werken. De leidingen worden in Veendam op de eigen faciliteit van A.Hak gebogen en zijn binnen één etmaal weer terug op het werk. De tijd tussen bestelling en aflevering van een gebogen buis is hiermee teruggebracht van twaalf weken tot 24 uur. Tevens kan er gemakkelijk een overbrugging gemaakt worden in een dichtbebouwd stedelijk gebied.

2

Koud buigen

Na maanden van onderzoek en testen heeft A.Hak de techniek koud buigen zodanig geperfectioneerd dat KIWA haar zegen heeft gegeven. Het proces voldoet aan de NEN -norm en kan worden ingezet in de praktijk. Het zorgt voor flexibele oplossingen en enorme tijdwinst.

Een machtig apparaat
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw was A.Hak het eerste Nederlandse bedrijf met een eigen buigmachine voor leidingen. Het machtige apparaat van 50 ton werd speciaal voor A.Hak in Amerika gemaakt. Eenmaal in Nederland trok de machine veel bekijks van klanten als Gasunie en Shell, maar ook van schrijvende journalisten en zelfs televisieploegen. In 2019 heeft A.Hak opnieuw een primeur. Het proces van het buigen van leidingen is versneld door de koude buigtechniek. Een primeur voor Trias Westland en SVP. En misschien nog belangrijker: we hebben aangetoond dat de werkwijze voldoet aan de NEN-normen.

3

Bio-warmtecentrale

Het water in het warmtenet Purmerend wordt verwarmd met een bio-warmtecentrale. De houtsnippers die de centrale verwarmen zijn gedoneerd door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft productiebossen en landschapsbossen in het beheer. In deze landschapsbossen speelt het fenomeen concurrentie; als je dit bos niet goed bijhoudt krijg je overal dezelfde boom en staan ze veel te dicht op elkaar.

Fossielarm verwarmen
Takken en top-hout uit de bossen kunnen ze in de natuur niet direct ergens anders voor gebruiken. Gezinnen worden ermee al deels van warmte voorzien. In koude winters stook je op dit moment nog met gas bij, het gezamenlijke doel is om dit geheel fossielarm te krijgen.

1

BOOGBORING

2

KOUD BUIGEN

3

BIO-WARMTE
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan