De stip op de horizon 

Duurzaam werken
aan de toekomst

Van aardgas
naar biogas

Lees verder

Een aanzienlijk deel van de gasinfrastructuur in ons land is door A.Hak aangelegd. Die ervaring is voor de toekomst van onschatbare waarde.

Waternetwerk
Noord-Holland

Lees verder

Hoeveel stroom en water hebben we eigenlijk nodig over 20 jaar?

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een solide fundering voor de toekomst. Welke markten passen goed bij ons? Ondergrondse infrastructuur in warmte, gas, water en Elektra – daar blijft ons hart sneller van kloppen. Hier bouwen we op door. De overheid zet in op warmte en duurzaam opgewekte elektriciteit, wij hebben de kennis en ervaring in huis om warmtenetten en ondergrondse hoogspanningskabels aan te leggen. Met nieuwe technieken waardoor bijvoorbeeld kabelaanleg sneller en duurzamer kan.

Bodem voor de toekomst
A.Hak ziet zoveel meer in de bodem dan zand, klei of stenen. Voor het bedrijf zit de grond onder onze voeten vol mogelijkheden om beter met ons klimaat om te gaan. Het aanleggen en onderhouden van dit netwerk is al een halve eeuw de expertise van A.Hak. Daardoor ziet A.Hak mogelijkheden die voor anderen onzichtbaar blijven. We denken vooruit, over de energiebronnen van de toekomst en de ondergrondse kansen. We benutten de warmte van de aarde en leggen slimme warmtenetten aan. Binnen de energietransitie blijven we realiseren en ontdekken, juist daarom ligt hier onze bodem voor de toekomst.

Nederland heeft 2050 als stip op de horizon om een CO2 arme samenleving te hebben. Hiervoor moeten we massaal de keuze maken voor nieuwe energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, industriële restwarmte, geothermie en waterstof.

Lees verder


Project OS de Weel
Grondverdringende
techniek

Lees verder

We benutten de warmte van de aarde en gebruiken leidingen die ook geschikt zijn voor toekomstige energiebronnen. 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan