Henk Herremans aan het woord 

Het kan voor ons niet
uitdagend genoeg zijn

A.HAK ZIT IN MIJN DNA

Bijna 40 jaar in de
kabels en leidingen

Het is geweldig om te zien waar we met z’n allen toe in staat zijn. Juist als het gaat om technisch lastige omstandigheden zijn wij op ons best. Met deze mindset hebben we in de kabel- en leidingsector een ijzersterke naam opgebouwd.      

Anekdotes, bijzondere hoogtepunten en warme herinneringen aan een eerdere succesvolle periode. Henk deelt meer met A.Hak dan ‘alleen’ mooie projecten. Een vertrouwd gezicht met een scherpe visie voor de toekomst.

Direct na de opleiding civiele techniek is Henk zijn carrière gestart bij A.Hak. Ondertussen zit Henk (60) al bijna 40 jaar in de kabels en leidingen, met ingang van 1 juli 2021 als algemeen directeur van A.Hak. Met een vooruitstrevende, positieve insteek start Henk aan deze nieuwe periode bij A.Hak.

“De eerste weken heb ik diverse projecten en nagenoeg alle vestigingen bezocht. Ik streef naar maximaal samen optrekken, een samenwerking waarbij medewerker, opdrachtgever en aannemer elke dag aan hetzelfde gezamenlijk doel werken. Het voelt goed om onderdeel te zijn van A.Hak, een familiebedrijf waar het DNA van het bedrijf goed voel- en zichtbaar is. Je komt in de namenlijst dezelfde familienamen tegen, mensen werken er van vader op zoon. De broers Jochems – Joop en Adri – begonnen in hun jonge jaren bij A.Hak en zijn nu samen 80 jaar in dienst. ”

Onze omgeving vraagt om continue verandering, maar ook voor onze volgende generaties is dit noodzaak. We verduurzamen ons materieel, zijn betrokken bij de ombouw van H-gas naar G-gas en bij initiatieven die waterstof infrastructuur en elektrolyse betreffen. We zetten ons in om nieuwe netwerken en installaties te realiseren om duurzame doelstellingen te behalen.

 

 

De markt waarin we opereren is nadrukkelijk anders geworden. De digitalisering en de continue veranderende eisen in de sector vragen om een andere kijk. De creativiteit en innovatie van ons team zijn hierbij van grote waarde. De hoge mate van dienstverlening en hoge kwaliteit projecten afleveren is absoluut een reden om te verbinden met A.Hak, voor klanten en voor (toekomstige) medewerkers.

Schets van de toekomst
Onze passie voor techniek zorgt ervoor dat we in vroeg stadium betrokken zijn bij nieuwe initiatieven en projecten. In de realisatiefase verzorgen we bij voorkeur ook alle vergunningen en het omgevingsmanagement. Bijvoorbeeld voorlichting op basisscholen rondom veiligheid. Met deze integrale aanpak maakt A.Hak het verschil. Ons team weet elkaar blindelings te vinden, met een bewezen track record. Je kunt volledig op elkaar bouwen. Zeker nu, in de veranderende markt en omgeving, zijn de slimme ideeën van het team onmisbaar.

Met deze sterke bodem bereiden we ons voor op alles wat de toekomst van ons vraagt. Veiligheidsbewustzijn en direct toezicht op projecten zijn van het grootste belang. In de nagenoeg 40 jaar dat ik onderweg ben heb ik helaas meerdere dodelijke ongelukken meegemaakt. Het verlies voor een gezin als pa ‘s avonds niet thuiskomt is niet uit te leggen. We mogen niets onbenut laten om dit te allen tijden te voorkomen. Het draait bij veiligheid om bewustzijn en elkaar aanspreken. Niet alleen door de directie, maar ook door elkaar aan te spreken op gedrag. Veiligheid begint bij jezelf.

Spreek elkaar aan op gedrag
Het allerbelangrijkste is dat jijzelf antwoord kunt geven op de vraag ‘maar wat doe ik eraan?’ Welk gedrag laat je zien, hoe reageer je op elkaar en hoe spreek je elkaar aan op veiligheid en kwaliteit. We zoeken altijd naar een innige samenwerking onderling bijvoorbeeld in bouwteams; kwaliteit, reputatie en veiligheid zijn daar belangrijke pijlers in.

We kunnen elke uitdaging aan, doen wat we zeggen en als we vertrekken is de zaak goed geregeld. Voor opdrachtgevers is ook de  flexibiliteit en wendbaarheid van groot belang. Je kunt lange contracten afsluiten, maar kies dan een korte opzegtermijn. Dit geeft vertrouwen aan elkaar. Naast al het werk dat we verrichten voor netwerkbeheerders in de publieke sector gaan we scherp aan de wind varen en ons vernieuwend opstellen, ook in de private sector.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan