Hier gaan we voor 

2050

Een CO2-neutrale
samenleving

Elektriciteit

De energietransitie is in volle gang, waardoor het energielandschap de komende jaren drastisch gaat veranderen. Elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen als zon en wind wordt gezien als een belangrijk alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen. A.Hak heeft de ervaring en innovatiekracht om vaart te maken in deze wereldwijde transitie. 

Nederland heeft 2050 als stip op de horizon voor een CO2 arme samenleving. Dit is te bereiken als we massaal de keuze maken voor nieuwe energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, industriële restwarmte, geothermie en waterstof. Er is een toenemende vraag naar elektriciteit door de toename van elektrisch rijden en koken. Traditionele energiebronnen zoals fossiele brandstof zullen hierdoor langzaam worden afgebouwd.

Om deze snelle groei soepel te laten verlopen moet het huidige elektriciteitsnet worden versterkt en uitgebreid. Daarbij nemen we engineering, tracering, vergunning trajecten, materiaalleveringen, realisatie van kabeltracés en alle gerelateerde montage- en demontagewerkzaamheden voor onze rekening. De manier waarop we elektriciteit opwekken en leveren is volledig in verandering.

PROJECT UITGELICHT:

OS de Weel
Grondverdringende techniek

Er zijn op korte termijn grote verbeteringen in het elektriciteitsnet noodzakelijk. Dit veroorzaakt grote druk bij de netbeheerders. A.Hak speelt hierop in en heeft een innovatie ontdekt om elektriciteitsnetten sneller te kunnen aanleggen. Ook kunnen we met deze techniek de overlast voor de omgeving verminderen.

Ploegtechniek
De grondverdringende techniek is een snellere, slimmere manier om kabels en kleine buizen aan te leggen. Het toepassen van deze techniek, ook wel eens ploegtechniek genoemd, zorgt voor een efficiëntere en kostenverlagende methode van aanleggen.

Peter Barendregt tijdens de bouw van OS de Weel met Dirk van der Veen

Peter Barendregt:

“Deze techniek heeft grote voordelen. Je hebt een veiligere werkomgeving en minder mensen nodig. Ook is er minder brandstofverbruik waardoor we een aanzienlijke verlaging van CO2 realiseren. En als extra bonus verzorg je minder hinder voor de omgeving.”

PROJECT WATUCAB

PROJECT WATUCAB™ UITGELICHT

A.Hak Electron is koploper in de Benelux met de techniek Watucab. Watucab™ is een techniek waarmee kabels met behulp van waterkracht over lange afstanden van a naar b worden getransporteerd in vooraf geïnstalleerde mantelbuizen. Watucab™ biedt de mogelijkheid om meerdere gestuurde boringen aan elkaar te koppelen met mantelbuizen en daarna de kabel(s) in één arbeidsgang over lange afstand te installeren.

In één keer goed garantie
De kosten van de aanleg met Watucab™ zijn vrijwel gelijk aan de traditionele aanleg in open ontgraving, maar deze techniek biedt vele andere voordelen. Bij toepassing van Watucab™ gaat de kabel maar één keer door de handen, dus de kans op beschadigingen tijdens de aanleg is aanzienlijk lager. Bovendien liggen de kabels goed beschermd in de mantelbuizen, waardoor de kans op beschadiging tijdens de levensduur van het kabelsysteem erg klein is. Wil je de kabels later vervangen, dan is dit gemakkelijk te organiseren: je verwijdert de kabel(s) uit de mantelbuis en brengt de nieuwe aan.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan